FSTYLE - Salg af foto og fotokunst

MIXMEDIA

Her blandes forskellige japansk inspireret kunstformer, materialer og elementer.
Ideen er at skabe noget stofligt, en følelse eller fornemmelse der giver associationer på flere planer.


Udgangspunktet
er som reglen en baggrund i form af lærred, karton, træplade eller andet.

Lag på lag

De enkelte elementer placeres lag på lag som principperne fra japanske haver.
Man ser igennem et lag og videre på et andet lag.

De første lag kan være bemalet eller bestrøget, og på disse monteres eller placeres så andre lag eller elementer.

Lag eller elementer
Lag kan være udklip fra aviser eller magasiner som det kendes fra collager, men oven på disse placeres så yderligere elementer så som grene, plantedele, hylder, snor, fjer, lys mm.

Til sammen skaber alle disse lag og elementer så en ny oplevelse eller historie for beskuren.